15. 06. 2021.

U duhu solidarnosti proveli smo dva prekrasna dana s djecom i mladima u okruženju planinarskog doma „Brezovac“.

Zajedno smo uživali u aktivnostima koje su pripremili naši volonteri, a uključivale su fotografske radionice, edukaciju o volonterstvu, psihološku radionicu, te radionicu izrade kućica za ptice.

Edukativno – socijalizacijske aktivnosti koje su se provodile u sklopu kampa bile su preventivnog karaktera, te, između ostaloga namijenjene poticanju socijalnih i pomagačkih vještina, međusobne podrške i suradnje, poštivanju različitosti, jačanju psihološke otpornosti i samopoštovanja, kao i stjecanju vještina snalaženja u prirodi.

 
 
  Novosti - Sve