Organizatori volontiranja za svoje volontere često organiziraju edukacije za volontere. Sudjelovanjem na edukacijama volonteri se pripremaju za preuzimanje vlastitih zadataka. Sadržaj edukacije vjerojatno će obuhvaćati osnovne informacije o samom organizatoru volontiranja, volontiranju općenito, pravima i obvezama volontera, vašoj ulozi i zadacima tijekom trajanja volontiranja i slično. Na ovaj način stječete vještine i znanja koje vam mogu pomoći u pronalasku budućeg radnog mjesta.

  Prednosti volontiranja - Sve