Potvrda o volontiranju

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), svaki volonter ima pravo na pisanu potvrdu o volontiranju.

 

Preuzmite dokumente

Potvrda o volontiranju(29.5 KB)
 
 

Ugovor o volontiranju

Prema članku 27 Zakona o volonterstvu (NN 22/13):

(1) Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o:

  • ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
  • mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja,
  • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati,
  • pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja,
  • osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona,
  • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera,
  • načinima prestanka ugovora o volontiranju.

(2) U slučaju kratkotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) U slučaju dugotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a organizator volontiranja dužan je, uz pisanu suglasnost volontera, pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Ugovor o volontiranju može sadržavati i druge sastojke bit ne za pojedini specifični oblik volontiranja u određenom vremenskom razdoblju ili na određenom mjestu.

 

Preuzmite dokumente

Ugovor o volontiranju(38.5 KB)
 
 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. Namjera je ove potvrde pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva, radi cjelovitog predstavljanja bilo kojoj trećoj strani na zahtjev volontera.

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/3), svaki volonter u slučaju dugoročnog volontiranja (3 mjeseca ili dulje), uz običnu Potvrdu o volontiranju, ima pravo i na Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Također, Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje možete izraditi i putem online aplikacije na web stranici: http://kompetencije.volontiram.info/

 
 

Evidencija volonterskih sati

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), organizator volontiranja dužan je voditi evidenciju volontera i volonterskih sati te nadležnom ministarstvu dostaviti izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. 

 

Preuzmite dokumente

Evidencija volonterskih sati(42 KB)
 
 

Etički kodeks volontera

Cilj Etičkog kodeksa volontera je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda te njihovu primjenu u svakodnevnoj organizaciji i pružanju volonterskih usluga. Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Pisan je na razini općenitosti koja organizatorima volontiranja omogućuje razradu propisanih standarda sukladno načelima organizacije, poštujući tako specifičnosti organizacije, a posebno potreba korisnika volonterskih usluga. 

Etički kodeks se sastoji od Uvoda, Preambule, Temeljnih načela, Etičkih standarda i Završnih odredbi.

 

Preuzmite dokumente

Etički kodeks volontera - HR(70.16 KB)
Etički kodeks volontera - EN(25.96 KB)
 
 

Zakon o volonterstvu

Ovim se Zakonom uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državna nagrada za volontiranje te nadzor nad izvršenjem ovoga Zakona.

 

Preuzmite dokumente

Zakon o volonterstvu - HR(145.5 KB)
Zakon o volonterstvu - EN(123 KB)
 
 

Opis volonterske pozicije

Kada planirate uključivanje volontera u vašu organizaciju, potrebno je izraditi i odgovarajući opis volonterske pozicije.

 

Preuzmite dokumente

Opis volonterske pozicije(31.5 KB)
 
 

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), "U slučaju dugotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, a organizator volontiranja dužan je, uz pisanu suglasnost volontera, pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu, te druge dokaze da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona."

 

Preuzmite dokumente

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije(35.5 KB)
 
 

Obrazac roditeljskog pristanka

Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), organizator volontiranja dužan je pribaviti pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika maloljetnog volontera.

 

Preuzmite dokumente

Obrazac roditeljskog pristanka(28.5 KB)