Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), organizator volontiranja dužan je voditi evidenciju volontera i volonterskih sati te nadležnom ministarstvu dostaviti izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. 

 
 

Preuzmite dokumente

Evidencija volonterskih sati(42 KB)
 
  Volonterski obrasci - Sve