Prema Zakonu o volonterstvu (NN 22/13), svaki volonter ima pravo na pisanu potvrdu o volontiranju.

 
 

Preuzmite dokumente

Potvrda o volontiranju(29.5 KB)
 
  Volonterski obrasci - Sve